Γραμματέα Εμπορικού Τμήματος (m/w) (Greek-speaking)

Ανώνυμη εταιρία που δραστηριοποιείται στη διάθεση Ελληνικών προϊόντων αναζητά:

Γραμματέα Εμπορικού Τμήματος

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Σύνταξη προσφορών
 • Συντονισμός και εξασφάλιση της ομαλής και ευέλικτης ροής της απλής εμπιστευτικής και συστημένης αλληλογραφίας του τμήματος πωλήσεων & προμηθειών
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Να υποστηρίζει και να διεκπεραιώνει κάθε είδους υποθέσεις του τμήματος πωλήσεων & προμηθειών
 • Δημιουργία επιστολών
 • Συλλογή και καταγραφή reports
 • Επικοινωνία με εταιρίες του εξωτερικού (πχ Ελλάδα) για εμπορικά ζητήματα

Προφίλ / προσόντα υποψηφίου:

 • Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση της Γερμανικής γλώσσας και άριστη χρήση Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint)
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Θετική, ευχάριστη προσωπικότητα με πνεύμα ομαδικότητας

Προσφέρονται:

 • Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μία δυναμική εταιρία

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επιθυμητό προφίλ υποψηφίου.

interessiert?      

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Online Bewerbungsformular oder per E-Mail.


LAAOS GmbH

Recruitment & Consulting 
Ungererstrasse 131 - 80805 München

Tel.: +49 (0) 89 23540798 - 99

Fax: +49 (0) 89 23540713

E-mail: info@laaos.com

Hinweis

Falls Sie sich auf dem Postweg bei uns bewerben, bitten wir um Verständnis, dass wir aufgrund der Vielzahl an eingehenden Bewerbungen Ihre Unterlagen nicht zurücksenden können.

EV SSL Certificate